Niemcy w pigułce

Kontakt

Lekcja 1 - Przedstawiamy się

Przedstawiamy się

Pani Danuta przyjeżdża dzisiaj na nowe miejsce.

Już po raz trzeci z firmą AZ-Partner.

Przez najbliższe dwa miesiące będzie się opiekowała 80-letnią Panią Marią z Monachium.

Panie zobaczą się po raz pierwszy więc będą musiały się nawzajem przedstawić.

Dziś poznamy:

- słownictwo związane z przedstawianiem się i danymi osobowymi

- przykładowy dialog z takiej sytuacji

 

Słownictwo- Der Wortschatz

Dane osobowe- Persönliche Daten

der Vorname- imię

der Familienname- nazwisko

der Geburtsname- nazwisko rodowe

das Geburtsdatum- data urodzenia

der Geburtsort- miejsce urodzenia

die Staatsangehörigkeit- obywatelstwo

die Anschrift – adres

Straße und Hausnummer – ulica i numer domu

die Postleitzahl – kod pocztowy

der Ort- miejscowość

der Famileinstand- stan cywilny

ledig- stanu wolnego

verheiratet- zamężna, żonaty

verwitwet- owdowiały/a

geschieden- rozwiedziony

die Unterschrift – podpis

der Pole- Polak

die Polin- Polka

der Deutscher- Niemiec

die Deutsche- Niemka

ein Nickerchen machen - drzemnąć się

es tut mir Leid wegen…- przykro mi z powodu..

Wo und wann bist du geboren?- Gdzie i kiedy się urodziłeś/aś?

Ich bin in …….. geboren.- Urodziłem/am się w ….

Wie ist deine Staatsangehörigkeit?- Jakie masz obywatelstwo?

Ich bin…- Jestem…

In welcher strasse wohnst du - Przy jakiej ulicy mieszkasz?

In der Blumenstraße - Na ulicy Kwiatowej.

Ich wohne in Polen.- Mieszkam w Polsce.

 

Dialog

Maria: Guten Tag!

Danuta: Guten Tag!

Maria: Sie sind Danuta, stimmt’s?

Danuta: Ja genau, Frau Schmidt. Ich bin die neue Betreuerin aus Polen.

Maria: Ich freue mich! Wir war die Reise?

Danuta: Gut, aber anstrengend.

Maria: Sag mir kurz etwas über dich.

Danuta:  Also.. Ich bin Danuta Nowak. Ich komme aus Polen und wohne in Katowitz. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.

Maria: Toll! Ich wohne seit 40 Jahre hier in München. Ich bin verwitwet. Mein Mann ist schon gestorben. Aber ich habe zwei Töchter und 3 Enkelkinder.

Danuta: Es tut mir Leid wegen Ihrem Mann. Wie alt sind die Enkelkinder?

Maria: Sie sind 4, 7 und 10 Jahre alt.

Danuta: Super!

Maria: Du willst dich bestimmt ein bisschen ausruhen. Geh in deinen Zimmer.

Danuta: Ja, ich mache ein Nickerchen.

Ćwiczenia:

Übungen

Ćwiczenie 1.

Uzupełnij luki.

  1. Ich…………………….. Danuta.

(Nazywam się Danuta.)

  1. Ich ………………………….. in Polen.

(Mieszkam w Polsce.)

  1. Sie ist ………………………….. .

(Ona jest zamężna.)

Ćwiczenie 2.

Przedstaw się w 3-4 zdaniach.

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….