Niemcy w pigułce

Kontakt

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche, przyszedł na świat w Rocken 15 października 1844 roku. Zmarł w Weimarze 25 sierpnia 1900 roku. Był niemieckim filozofem, filologiem klasycznym, prozaikiem i poetą. Na kształt jego religijnego wychowania wywarł olbrzymi wpływ jego ojciec, który zajmował stanowisko pastora. W Bonn Nietzsche studiował filozofię i teologię na uniwersytecie, natomiast w Lipsku literaturę klasyczną. Mógł się zatem tego podjąć spędzając w Bazylei całe 10 lat, po których to zrezygnował z pełnionych tam funkcji ze wzgląd na objawy choroby, które narastały. Objawy czasowo zniknęły później, lecz w 1889 miał miejsce nawrót poważnych dolegliwości – został wtedy częściowo sparaliżowany. Zmarł w stanie permanentnego opuszczenia i samotności, w Weimarze, w sierpniu 1900 roku. Do jego największych dzieł należą takie chociażby jak “Narodziny tragedii”, “Z genealogii moralności” czy też “Ecce homo”. Odnajdujemy tam niezbicie jego kategorie centralną filozofii, czyli filozofie życia, swoiste ujęcie istoty ludzkiej jako przejawiającego się życia. Nietzsche prowadzi tam to do zanegowania istnienia jakiegokolwiek ukrytego sensu czy układu świata – esencji, rzeczywistość zostaje wobec tego otwartym chaosem. W konsekwencji filozof podejmuje się radykalnej krytyki chrześcijaństwa oraz współczesnej mu zachodniej kultury, jako bytów opartych na pewnym złudzeniu. Podejście Nietzschego do zjawisk takich jak religia i moralność cechuje swoisty ateizm, jak również psychologizm i historyzm; uważał je za wytwory działalności ludzkiej obarczone tak zwanym błędem zamiany przyczyny i skutku. Przy tym niezwykle istotny był u Nietzschego także szacunek wobec wartości wypracowanych w antycznej kulturze greckiej, postulował nawet powrót do tejże kultury. Ciekawostki o Friedrichu Nietzschem Nietzsche przyznawał się wielokrotnie do polskiego pochodzenia. Jego korzeniami miał być polski ród nazwiskiem Nieccy. Podjęte tymczasem próby genealogiczne wykazały, że miał tylko niemieckich przodków, co wskazuje na to, że jego odwoływanie się do owych Nieckich było formą jego buntu przeciwko kulturze niemieckiej, którą krytykował, oraz przeciwko tak zwanej moralności niewolniczej, jaką odnalazł w bytach protestanckich. Na ulicy jednego z niemieckich miast, gdzie przebywał okresowo, pewnego razu odbył przejażdżkę zamówionym powozem. W jednej chwili, rażony widokiem konia chłostanego przez woźnice, zapragnął odebrać powożącemu narzędzie – w jego mniemaniu – tortur, znacznie się przy tym unosząc. W efekcie stracił przytomność. Na cześć Nietzschego nazwano jedną z asteroid. Paraliż na który cierpiał Nietzsche spowodowany był efektami rozwijającego się syfilisu. Jego twórczość była inspiracją dla artystów popkultury lat 60. i 70., na przykład Jima Morrisona.