Niemcy w pigułce

Kontakt

Wilhelm Rentgen

Wilhelm Roentgen urodził się w 1845 roku w Lennep w Niemczech jako jedyne dziecko Friedricha Conrada i Charlotte Constanze Frowein. Jego ojciec był kupcem i fabrykantem. Kiedy przyszły fizyk miał trzy lata, rodzina przeniosła się do Apeldoorn w Holandii. Początkowo Roentgen interesował się głównie przyrodą, natomiast nie wykazywał większych zdolności naukowych. W 1862 roku zaczął studiować fizykę na Uniwersytecie w Utrechcie, potem zaś zmienił zdanie i wybrał inżynierię na Politechnice w Zurychu. Tam zetknął się z dwoma wielkim autorytetami naukowymi Rudolfem Claususiem i Augustem Kundtem. W 1869 roku obronił doktorat i został asystentem Kundta, Wraz z nim przeniósł się na Uniwersytet w Strasburgu. W 1872 roku Roentgen ożenił się z Anną Berthą Ludwig von Zurich, którą poznał w kawiarni prowadzonej przez jej ojca. Była to siostrzenica poety Otto Ludwiga. Nie mieli własnych dzieci, ale adoptowali córkę brata Anny. W 1875 roku Roentgen zaczął zaś wykładać w Akademii Rolniczej w Hohenheim. Następnie na trzy lata wrócił do Strasburga, gdzie pracował jako profesor fizyki, by potem przenieść się na Uniwersytet w Giessen. Kariera Roentgena nabrała szybkiego tempa – zabiegały o niego poważne ośrodki naukowe. Fizyk odrzucił oferowane mu katedry w Jenie i Utrechcie, by w 1888 roku przyjąć posadę profesora w Würzburgu. W 1900 roku na specjalną prośbę rządu Bawarii objął stanowisko profesora na Uniwersytecie w Monachium, gdzie pozostał do końca życia, mimo że oferowano mu również katedrę w Berlinie.

W 1901 roku został laureatem Nagrody Nobla. Roentgen uwielbiał wspinać się po górach i nie raz przeżył bardzo niebezpieczną sytuacje. Zmarł w Monachium w 1923 roku z powodu raka jelita. Wilhelm Roentgen był wybitnym fizykiem, który w 1895 roku dokonał epokowego odkrycia. Polegało ono na opisaniu nieznanego typu promieniowania, jakie nazwał promieniowaniem X. Odkrył je eksperymentując z promieniami katodowymi w rurze Crookes’a pokrytej czarną kartą w celu obserwacji fluorescencji.
Bardzo szybko promieniowanie rentgenowskie znalazło zastosowanie w medycynie do prześwietlania ludzkiego ciała. Ponadto odkrycie Roentgena zainspirowało innych naukowców do dalszych badań nad tym zjawiskiem, czego efektem było odkrycie radioaktywnych właściwości uranu przez Henriego Becquerela oraz radu i polonu przez Marię Skłodowską-Curie i jej męża Piotra Curie.