Polityka prywatności

Kontakt

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU AZ-PARTNER

I. DEFINICJE

W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„AZ-Partner Sp. z o.o.”Firma AZ-Partner z siedzibą w Gwoździanach, pod adresem: ul. Sienkiewicza 11a; 42-700 Pawonków – Gwoździany wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru  pod numerem KRS 0000739119, NIP PL5751896152 oraz REGON 380674385

„Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.az-partner.com oraz jej podstronach,

„Użytkownik” – każdy internauta odwiedzający strony Serwisu

________________________________________

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w dziale „Definicje”.

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Prawo telekomunikacyjne AZ-PARTNER wprowadza niniejszą Politykę Prywatności  zwaną dalej „Polityką”.

________________________________________

III. DANE OSOBOWE

§ 3

Użytkownik w celu skorzystania z formularza aplikacyjnego na konkretną ofertę pracy zamieszczoną na Stronie oraz komunikacji z firmą poprzez zakładkę Kontakt, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez AZ-Partner na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego bądź aplikacyjnego, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest AZ-Partner

2. Dane powierzane będą:

• firmom świadczącym usługi: pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi przesyłki

• firmom świadczącym usługę administrowania Serwisem

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do AZ-Partner. Skierowanie żądania może odbyć się w formie:

• pisemnej na adres: AZ-Partner Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 11a; 42-700 Pawonków-Gwoździany

• elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@az-partner.com

Ponadto, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6

1. AZ-Partner przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym aplikowaniu na konkretną ofertę pracy oraz udzielaniu odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą formularza przez Użytkowników.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez AZ-Partner mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 8

AZ-Partner stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

________________________________________

IV. PLIKI COOKIES

§ 10

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez AZ-Partner.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• marketingowym

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 11

1. AZ-Partner informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.

2. AZ-Partner wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez AZ-Partner, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

• Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z AZ-Partner podmioty trzecie.

Informacja o sposobie usunięcia plików cookies znajduje się w § 11. Pliki te są przechowywane na Państwa urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.

AZ-Partner korzysta z usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch w serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak użytkownicy korzystają ze witryny.